3 de juliol del 2019

El diccionari més reeditat de la llengua catalana


El Diccionari de la llengua catalana de Santiago Albertí és el diccionari més reeditat de la llengua catalana. Amb una primera edició de 1975, se segueix publicant el 2019, en la seva 41a edició. 

41a edició de maig de 2019


Aquest diccionari tan popular es troba recollit a la fitxa 58 del catàleg Els diccionaris catalans de 1940 a 1988 de M. Teresa Cabré i Mercè Lorente, on s'indica que és una obra amb 26.500 entrades, descriptiva, dirigida al públic general, i que recull informació de la categoria sintàctica i la definició dels termes inclosos. En canvi, la informació de l'editorial del 2019 indica que té 23.775 entrades en 18.355 accepcions. El corpus lèxic, com és lògic, amb els anys ha anat canviant.

D'ús principalment escolar, després de 44 anys i 41 edicions, aquest diccionari se segueix publicant adaptat a la nova normativa de l'IEC del 2017, en una obra coordinada i planificada per la filla de l'autor, l'escriptora Elisenda Albertí

L'autor, el barceloní Santiago Albertí i Gubern (1930-1997), en fou també l'editor, juntament amb altres diccionaris també molt reeditats, com els bilingües català-castellà i castellà-català, fàcilment identificables per les seves cobertes negres.

Coberta de les primeres edicions
Coberta de la darrera edició del segle XX i les primeres del XXI


Full informatiu dels preus dels anys 70. L'edició de 2019 té un preu al públic de 22€

"Santiago Albertí, l'editor historiador", article de Josep Maria Figueres a la revista Sàpiens.