12 de setembre del 2008

Portada de l'Alcover-Moll


DICCIONARI / CATALA-VALENCIA-BALEAR / això és / de la llengua que parlen Catalunya espanyola y francesa, l'antic / Reyalme de València, les illes Balears, el Principat d'Andorra / y la ciutat d'Alguer de Sardenya / redactat de / Mn. Antoni Mª Alcover y Sureda / iniciador y director de l'obra / y / en Francesch de B. Moll y Casasnovas / ab el concurs de nombrosos colaboradors, / y il·lustrat ab dibuixos de en Francesch de B. y en Jusep Moll y Casasnovas. / Barcelona. Dipòsit: Llibreria Verdaguer, Rambla del Centre, 5. / Palma de Mallorca. Dipòsit y Administració: St. Bernat, 5, pral.Portada del primer fascicle (publicat el 1926) del .

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Quelcom a dir?