14 de desembre del 2007

Les noces de platí del canemàs (II)

Des de l'any 32, 32 edicions.
Les diferents edicions del Diccionari General de la Llengua Catalana de Pompeu Fabra:
 • 1a: 1932*, de Llibreria Catalònia, 1.782 pàg. (cobertes marrons o vermelles)
 • 2a: 1954, d'Antoni López Llausàs**, 1.761 pàg. (cobertes blaves)
 • 3a: 1962, d'Antoni López Llausàs, 1.761 pàg.
 • 4a: 1966, d'Antoni López Llausàs, 1760 pàg.
 • 5a: 1968, d'Edhasa-López Llausàs, 1.762 pàg.
 • 6a: 1974, d'Edhasa-López Llausàs, 1.768 pàg. (rev. i ampl. per Josep Miracle)
 • 7a: 1977, d'Edhasa, 1.768 pàg.
 • 8a: 1977, d'Edhasa, 1.779 pàg.
 • 9a: 1978, d'Edhasa, 1.779 pàg.
 • 10a: 1979, d'Edhasa, 1.779 pàg.
 • 11a: 1980,d'Edhasa, 1.779 pàg.
 • 12a: 1980, d'Edhasa, 1.779 pàg.
 • 13a: 1981, d'Edhasa, 1.779 pàg.
 • 14a: 1981, d'Edhasa, 1.779 pàg.
 • 15a: 1981, d'Edhasa, 1.779 pàg.
 • 16a: 1982,d'Edhasa, 1.779 pàg.
 • 17a: 1983, d'Edhasa, 1.786 pàg.
 • 18a: 1983, d'Edhasa, 1.786 pàg.
 • 19a: 1984, d'Edhasa, 1.786 pàg.
 • 20a: 1985, d'Edhasa, 1.786 pàg.
 • 21a: 1986, d'Edhasa, 1.786 pàg.
 • 22a: 1986, d'Edhasa, 1.786 pàg.
 • 23a: 1988, d'Edhasa, 1.786 pàg.
 • 24a: 1988, d'Edhasa, 1.786 pàg.
 • 25a: 1990, d'Edhasa, 1.786 pàg.
 • 26a: 1991, d'Edhasa, 1.786 pàg.
 • 27a: 1991, d'Edhasa, 1.786 pàg.
 • 28a: 1992, d'Edhasa, 1.786 pàg.
 • 29a: 1993, d'Edhasa, 1.786 pàg.
 • 30a: 1993, d'Edhasa, 1.786 pàg.
 • 31a: 1994, d'Edhasa, 1.824 pàg.
 • 32a: 1994, d'Edhasa, 1.824 pàg. (actualment a la venda).

* El Sr. Miquel Colomert Planagumà, de la Llibreria Catalònia, ens informa d'un detall important: la primera edició del DGLC va ser en fascicles. Ens diu que a la llibreria tenen un anunci de la revista D'ací d'allà on es venen aquests fascicles. Aquesta revista era propietat de l'editor del diccionari, Antoni López Llausàs. Després he pogut ampliar aquí aquesta pista: aquesta primera edició va ser per subscripció i en fascicles, i se'n van vendre 18.000 exemplars. També he trobat en diverses biblioteques una edició de 1931, que probablement es deu referir a aquesta edició en fascicles. Així, Colon i Soberanas (1991:278) indiquen que el peu d'impremta de 1931 devia pertànyer al primer quadern o fascicle. Eren quaderns bimensuals (quinzenals) que feien 14x20, d'unes 100 pàgines i costaven 2,50 pessetes. Se'n van fer de 20 a 25.

** El mateix Sr. Colomert ens diu que el Sr. López Llausàs va ser un dels fundadors de la Llibreria Catalònia. Abans tenia l'Editorial Catalana i aquesta passà a ser la Catalònia. Abans de la guerra era habitual que la Catalònia publiqués llibres. Així, podem considerar el Sr. López Llausàs com l'editor del DGLC des de la primera edició fins a la 6a, com a mínim.


Afegit (16/12/07):
Ens fa goig agrair a la molt correcta Anna, del bloc Lectura i decoració, que s'hagi fet ressò d'aquest article.

3 comentaris:

Quelcom a dir?